AnasayfaKazan Dairesi

Kazan Dairesi

Binalar için ısıtma sistemlerinin seçiminde farklı faktörler belirleyici olabilmektedir. Bu faktörler arasında, binanın kullanım amacı, binadaki bölümlerin kullanım süreleri, mevcut ve kullanılabilir yakıt türleri, projenin bütçesi gibi kriterler yer almaktadır. Isıtma tekniği, ekonomiklik ve çevre açısından her bina için uygun çözümü bulmak amacıyla farklı ısıtma sistemi alternatifleri göz önüne alınmalı ve bunlar dikkatlice değerlendirilmelidir.

Genel olarak, aynı bina için farklı ısıtma yöntemleri geçerli olabilir. Örneğin konutlarda merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri arasında tercih yapılabilir. Tercih yaparken göz önüne alınması gereken ısıtma sisteminin sadece ilk yatırım maliyeti ya da işletme giderleri değil, bunlarla birlikte amortisman giderlerinin ve diğer giderlerin de değerlendirilmesiyle ortaya çıkan toplam maliyetidir. Bu nedenle, yapı projelerinin mümkün olan en erken safhalarında ısıtma sistemi tercihi üzerinde düşünülmeli ve bu aşamada uzman mekanik tesisat mühendisi devreye girmelidir. Binalarda harcanan enerjinin önemli bir kısmı ısıtma ve sıcak su hazırlamaya ayrıldığı için, özellikle enerji tasarrufu açısından düşünülecek olursa sistem tercihi konusunda erken harekete geçmek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, mimari projede öngörülen bina ısı izolasyonu da ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetini ve işletme giderlerini oldukça etkileyen bir faktördür

Kazan Dairesi Merkezi Sistem Avantajları

 • Doğalgaza dönüşüm yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan dairesinde olacaktır.
 • İşletme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir.
 • Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, koku, duman vb. rahatsızlık veren faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı olmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk daha azdır.
 • Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliği yaratması, bacalardan çıkan duman gazlarının diğer daireleri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunlar yoktur.
 • Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır.
 • Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadığı durumlarda, bireysel sistemlerde olduğu gibi komşu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıt tüketiminin artması, soğuk döşemelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur.
 • Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduğu dönemlerde ve küçük dairelerde, kombinin modülasyon aralığı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına göre belirlenmiş yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri ile bundan kaynaklanan kayıp artışları söz konusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır.
 • Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduğu gibi sınırlı değildir.
 • Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak işletme sürekliliği sağlanabilir.
 • Isı pay ölçerler yardımı ile işletme masrafları dağılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci teşvik edilebilir.
 • Dönüşümlerde ve modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda seçeneğin değerlendirilmesi imkanı vardır.
 • Ekonomik ömrü daha fazladır.
 • İlk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır.

Kazan Dairesi Tesisatı Yapılırken

İşi ehline bırakmak, en az alacağınız cihazların kalitesi kadar önemlidir.
Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik Belgeli Usta Tesisatçılarımız ile Çalışıyoruz

Son düzenleme ile her ne kadar bir zorunluluk olsa da, mesleki yeterlilik belgesi bizim için zorunluluktan ziyade bir prensiptir. İstihdam ettiğimiz tüm teknik personelin, faaliyet gösterdiği alanda akredite kurumlardan mesleki yeterlilik belgeli olmasına rağmen şirket içi eğitimlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Sekretarya, ulaşım gibi geri hizmette bulunan mesai arkadaşlarımızın dahi yaptığımız işte asgari bilgi sahibi olması için bu eğitimlere iştiraki bizim en büyük farkımızdır. İletişimde olduğunuz arkadaşımız geri hizmet sorumlusu olsa dahi telefonda size ön bilgi verebilecek düzeyde konusuna hakimdir.

Siz de Entes Mühendislik İle Çalışmanın Avantajını Yaşayın ve